Δήμος Ορεστιάδας (το 1996): «Κυλινδρόμυλος Παπάζογλου Γ. Κωνσταντίνου»
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_1007.jpg
Τίτλος
Δήμος Ορεστιάδας (το 1996): «Κυλινδρόμυλος Παπάζογλου Γ. Κωνσταντίνου»
Περιγραφή
Δήμος Ορεστιάδας φωτ 1007.
Χρόνος λήψης
20/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Παραγωγική μονάδα.