Επιγραφή στον νάρθηκα της Ευαγγελίστριας για την ανακαίνιση του ναού το 1994 «Βαρθολομαίου καθεδρεύοντος»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-019.jpg
Τίτλος
Επιγραφή στον νάρθηκα της Ευαγγελίστριας για την ανακαίνιση του ναού το 1994 «Βαρθολομαίου καθεδρεύοντος»
Περιγραφή
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ταταούλων / Κουρτουλούς, φωτ 019. Στον νάρθηκα: επιγραφή για την ανακαίνιση του ναού το 1994, επί Βαρθολομαίου.
«Ον προ αιώνος έτευξε δόμον / θεηδόχου Ευαγγελιστρίας
λαός πανευδαίμονος πόλεως / Ναθαναήλ τοποτηρητεύοντος
εν τούτω και μετ’ αιώνα μέλπει / και μακάριοι πάσα γενεά
Βαρθολομαίου καθεδρεύοντος / κρειττόνων χαρισμάτων γενομένη
πρεσβείαις μητρός απειρογάμου. Έτει [1994], Νοεμβρίου κζ΄ [27]»
Για περισσότερα στοιχεία >>> δες: Ευαγγελίστρια Ταταούλων, επιγραφή του 1994 (Επιγρ. ΑΠΑΝ. 20)
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.