Κυκλάδες, νησιωτικό συγκρότημα
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Κυκλάδες, νησιωτικό συγκρότημα
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Νησιωτική περιοχή.
Διοικητική κατάταξη
Διοικητικά, οι Κυκλάδες υπάγονται στη νησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, η οποία καταλαμβάνει το νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους και περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Περιφερειακή έδρα είναι η Ερμούπολη της Σύρου στις Κυκλάδες, ενώ η Ρόδος, στα Δωδεκάνησα, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας. Οι επικοινωνίες ανάμεσα στα νησιά, συχνότερες τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι δύσκολες.
Γενικές πληροφορίες
>>>>>>>>>>>>>> Βλ. και Συνοδευτικό Υλικό
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βενετοκρατούμενο Αιγαίο.
Δήλος.
Δουκάτο του Αιγαίου.
Κυκλάδες.
Κυκλαδικός πολιτισμός.
Νάξος.
Φυσικό περιβάλλον.