Βιζύη
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Βιζύη
Τοπική ονομασία
Vize
Φωνητική απόδοση
Βίζε
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Κωμόπολη.
Χαρακτήρας
Έδρα Δήμου.
Διοικητική κατάταξη
Η κωμόπολη Βιζύη είναι κέντρο του αγροτικού Δήμου (Επαρχία) Βιζύης / Vize ilçesi που υπάγεται στον Νομό 40 Εκκλησιών / Kırklareli ili.
Γενικές πληροφορίες
Από τις Σαράντα Εκκλησιές / Kırklareli, πρωτεύουσα του Νομού, η Βιζύη απέχει 55 χλμ, κοντά μία ώρα (με τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο D020).
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιότητες.
Βιζύη / Vize.
Βιζυηνός Γεώργιος, συγγραφέας.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Θέατρο αρχαίο.
Θράκες βασιλείς.
Θρακιώτες.
Μάξιμος ο Ομολογητής.
Μαρία η Νέα, αγία.
Μητρόπολη Βιζύης, Οικ. Πατριαρχείο.
Πύργος, πύργοι.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.