Νιχώρι (Δήμου Καλλιπόλεως)
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Νιχώρι (Δήμου Καλλιπόλεως)
Τοπική ονομασία
Yeniköy, Gelibolu ilçesi
Φωνητική απόδοση
Γενίκιοϊ
Επίσημη ονομασία
Νεοχώριον
Διοικητική κατάταξη
Το παλαιό Νεοχώριον και Νιχώρι των Ρωμιών της οθωμανικής Θράκης βρίσκεται στην Χερσόνησο της Καλλιπόλεως / τουρκ. Gelibolu Yarımadası, ΒΑ της Καλλίπολης / Gelibolu. Σήμερα ονομάζεται Γενίκιοϊ / Yeniköy κι ανήκει στον Δήμο Καλλιπόλεως / Gelibolu ilçesi του ευρωπαϊκού τμήματος του Νομού Δαρδανελλίων / Çanakkale ili, Trakya Yakası.
Γενικές πληροφορίες
Προσοχή: σε σχετικά μικρή απόσταση υπάρχει κι άλλο Γενίκιοϊ / Yeniköy το οποίο υπάγεται στον Νομό Ραιδεστού / Tekirdağ ili (το τοπωνύμιο, που σημαίνει Νέο Χωριό-Νεοχώρι-Νιχώρι, συναντάται συχνά).
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Μητρόπολη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Οικ. Πατριαρχείο.