Χάσκιοϊ (του Δήμου Χάβσας)
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Χάσκιοϊ (του Δήμου Χάβσας)
Τοπική ονομασία
Hasköy
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Οθωμανικά μνημεία.