Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Δήμος / Επαρχία Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
Τοπική ονομασία
Uzunköprü ilçesi
Επίσημη ονομασία
Επαρχία (αγροτικός Δήμος) Ουζούνκιοπρού
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Έβρος ποταμός.
Εργίνης ποταμός / Ergene.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Τουρκοελληνικά σύνορα.