Β-ΒΑ της Αδριανούπολης
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Β-ΒΑ της Αδριανούπολης
Επίσημη ονομασία
Βόρεια-Βορειοανατολικά της Αδριανούπολης: χωριά και ύπαιθρος του Δήμου Αδριανούπολης / Edirne ilçesi
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Περιοχή.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Θρακικός πολιτισμός.
Ταφικό μνημείο.