ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Τοπική ονομασία
Dimashq
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Τμήμα.
Χαρακτήρας
Πρωτεύουσα.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Δρόμοι καραβανιών.
Έρημος.
Μουσεία.
Νερό.
Όαση.
Ομαγιάδες, δυναστεία / Umayyad.
Οχυρώσεις.
Παλάτι, παλάτια.
Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Παύλος, απόστολος.
Πύλη, πύλες.
Συρία.
Τζαμί της Παρασκευής.