Μπίγκαλι
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μπίγκαλι
Τοπική ονομασία
Bigalı köyü, Eceabat ilçesine
Διοικητική κατάταξη
Χωριό Μπίγκαλι / Bigalı köyü, του Νομού Δαρδανελλίων / Τσανάκκαλέ, της Επαρχίας (αγροτικού Δήμου μαδύτου / Ετζέαμπατ) / Çanakkale ilinin Eceabat ilçesine
Λέξεις - Κλειδιά
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Κάστρο.
Χωριό / Οικισμός.