Νομός Αφιόνκαραχισάρ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Νομός Αφιόνκαραχισάρ
Τοπική ονομασία
Afyonkarahisar ili
Φωνητική απόδοση
Αφιονκαραχισάρ ιλί
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Νομός.
Διοικητική κατάταξη
Ο Νομός Αφιόνκαραχισάρ ανήκει στην Περιφέρεια Αιγαίου / τ. Ege Bölgesi, διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκουν συνολικά οκτώ νομοί.
Γενικές πληροφορίες
Η Ιστοσελίδα της Νομαρχίας είναι: http://www.afyonkarahisar.gov.tr/
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολία, αρχαιότητες.
Ανατολικών Θέμα / Θέμα Ανατολικόν.
Ασιατική Τουρκία.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμαϊκή Επαρχία Ασίας.
Σαγγάριος ποταμός.
Φρυγία.