ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Barrington Atlas, Directory (2000) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Barrington Atlas, Maps (2000) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Boardman, The Greeks Overseas (1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Bryer, Winfield, Byzantine Monuments and Topography of the Pontos (DOS 1985) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Dedeoğlu, Lydians (2003) Νομός Μανίσας (Μαγνησίας)
Delemen, Anatolian Rider-Gods (1999) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Freely, The Aegean Coast (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Goudineau, Marseille Grecque (1999) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Lightfoot, Amorium (2007) Νομός Αφιόνκαραχισάρ
Mitchell, Anatolia I (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Mitchell, Anatolia II (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
ODB I-III (1991) Νομός Αφιόνκαραχισάρ
Özgen, Öztürk, Lydian Treasure (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Smyrne (2009) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Stierlin, Grèce d’Asie (1986) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Vryonis, Decline (1986) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Βαμβακάς, Θεμελιωτές (2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982) Νομός Αφιόνκαραχισάρ
Η Μικρά Ασία των θεμάτων (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία  
Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Κορομηλά, Κοντάρας, Ερυθραία (1997) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Κορομηλά, Στάδιο (2004) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Μασσαβέτας, Μικρά Ασία (2015) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία