Σκεπαστό Παζάρι Γκαζβίν
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σκεπαστό Παζάρι Γκαζβίν
Εν λειτουργία
Ναι
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
23/4/2008
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Εμπόριο.
Ιράν ΒΔ.