Επαρχία Χάβσας
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Επαρχία Χάβσας
Τοπική ονομασία
Havsa ilçesi
Επίσημη ονομασία
Επαρχία (αγροτικός Δήμος) Χάβσας
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Πρόσφυγες.