Οχύρωση Αδριανουπόλεως
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Οχύρωση Αδριανουπόλεως
Είδος
Είδος
Τείχη / Οχειρώσεις.
Είδος
Πύργος.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
29/4/2012
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Αφύλακτο.
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιωάννης Τζιμισκής, αυτοκράτορας.
Καταστροφή μνημείων.
Πύργος, πύργοι.
Ύστερη Αρχαιότητα.