Τσετίν Ιμπραήμ / Çetin İbrahim
[Πρόσωπο / Ασχολία / Επάγγελμα]

> Υπό κατασκευή
Όνομα / Ονομασία
Τσετίν Ιμπραήμ / Çetin İbrahim
Επάγγελμα / Ιδιότητα / Ασχολία
Αγρότης
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Κάστρο.
Κεραμική.
Νόμισμα, νομίσματα.