Άγιος Ιωάννης Μακράς Γέφυρας
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Άγιος Ιωάννης Μακράς Γέφυρας
Είδος
Ενοριακός Ναός
Επίσημη ονομασία
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού
Τοπική ονομασία
Kilisesi
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ελληνισμός.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Μητρόπολη Ηρακλείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.