Χουνταβεντιγκιάρ Τζαμί
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Χουνταβεντιγκιάρ Τζαμί
Τοπική ονομασία
Hüdavendigar Camii [I. Bayezid]
Επίσημη ονομασία
Τζαμί Μουράτ Α΄
Είδος
Αυτοκρατορικό Τζαμί
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σουνιτικό δόγμα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Μουράτ A΄ / Μουράντ Α΄.
Οθωμανικά μνημεία.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τζαμί.