Η Κοιλάδα των Τάφων
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Η Κοιλάδα των Τάφων
Επίσημη ονομασία
Δυτική Νεκρόπολη
Γενικές πληροφορίες
Η κυρίως Κοιλάδα των Τάφων, όπου κυριαρχούν οι πύργοι-τάφοι, ξεπερνάει το ένα χιλιόμετρο σε μήκος. Αλλά το νεκροταφείο είχε επεκταθεί κι αρκετά δυτικότερα, όπου υπάρχουν δεκάδες υπόγειοι οικογενειακοί τάφοι.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ένδυμα, ενδύματα.
Νεκροταφείο.
Οίκος, οικογένεια.
Παλμύρα / Ταντμόρ.
Πύργος, πύργοι.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Συρία.
Ταφικά έθιμα.
Ταφικό μνημείο.
Ταφικός πολιτισμός.
Ύφασμα, υφάσματα.