Υαλουργός στη Δαμασκό
[Πρόσωπο / Ασχολία / Επάγγελμα]

> Υπό κατασκευή
Όνομα / Ονομασία
Υαλουργός στη Δαμασκό
Ανώνυμος
Ναι
Επάγγελμα / Ιδιότητα / Ασχολία
Υαλουργός
Λέξεις - Κλειδιά
Γυαλί.
Δαμασκός.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.