Βυζαντινός Πύργος «Απολλωνίας» στην Αν. Μακεδονία
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Βυζαντινός Πύργος «Απολλωνίας» στην Αν. Μακεδονία
Είδος
Είδος
Πύργος.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Θαλάσσιο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Γεγονότα
Οικοδόμηση
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
1340 (περίπου)
Δωρεά στο Βατοπέδι
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
1355
Ιστορικές ονομασίες
«Καστέλλιον» στο «λεγόμενον Σλανέσιον»
Χρονολογία
1355
Πρόσφατη επίσκεψη
26/11/2016
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Αφύλακτο.
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αιγαίο Βόρειο.
Βατοπέδι, αθωνική Μονή.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή αρχιτεκτονική.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός.
Μακεδονία Ανατολική.
Μοναστήρια.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Παλαιολόγεια εποχή.
Πύργος, πύργοι.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.