ΣΤΕΡΕΑ Ελλάδα
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
ΣΤΕΡΕΑ Ελλάδα
Τοπική ονομασία
Ρούμελη
Επίσημη ονομασία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Διοικητική Περιφέρεια.
Διοικητική κατάταξη
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι Διοικητική Περιφέρεια, η οποία ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Κεντρικής Ελλάδας. Εκτός από τους πέντε νομούς που συγκροτούν τη Διοικητική Περιφέρεια (Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας), γεωγραφικά, η Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνει κι άλλες περιοχές, οι οποίες διοικητικά ανήκουν αλλού. Αυτές είναι: η Αττική, η Αιτωλοακαρνανία και το μικρό τμήμα της Κορινθίας που εκτείνεται βόρεια του Ισθμού.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Βοιωτία.
Βουνά.
Δελφοί.
Εύβοια.
Στερεά Ελλάδα.