Ιερό Απόλλωνος Ζωστήρος στη Βουλιαγμένη
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ιερό Απόλλωνος Ζωστήρος στη Βουλιαγμένη
Είδος
Αρχαίος Ναός
Θρησκεία / Δόγμα
Αρχαίες θρησκείες, θρησκεύματα. > Ελληνικό πάνθεον.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Κατάσταση
Καλή
Γεγονότα
Ίδρυση
Τύπος γεγονότος
Ίδρυση / Οικοδόμηση
Χρονολογία
6ος αιώνας π.Χ.
Πρώτη ανασκαφική περίοδος
Τύπος γεγονότος
Ανασκαφές
Χρονολογία
Από : 1926
Έως : 1930 (περίπου)
Αποστράγγιση υδάτων το 2011 και ανάδειξη του μνημείου
Τύπος γεγονότος
Επισκευές / Ανακαίνιση
Χρονολογία
2011
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο Μνημείο.
Λέξεις - Κλειδιά
Απόλλων / Απόλλωνας, θεός.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Αττική.
Ελληνική μυθολογία.
Ελληνιστική εποχή.