Άγιος Αθανάσιος, μητρόπολη Μυτιλήνης εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιος Αθανάσιος, μητρόπολη Μυτιλήνης εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Τοπική ονομασία
Μητρόπολη Μυτιλήνης
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Διεύθυνση
Οδός Μητροπόλεως 1
Λέξεις - Κλειδιά
Καμπαναριό.
Λέσβος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.