Η βυζαντινή Παναγία η Κοσμοσώτειρα Φερών, εκκλησιαστικό συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Η βυζαντινή Παναγία η Κοσμοσώτειρα Φερών, εκκλησιαστικό συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Βυζαντινά μνημεία.
Δέλτα Έβρου.
Δυτική Θράκη.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εγνατία οδός.
Ισαάκιος Κομνηνός, σεβαστοκράτορας.
Κομνηνοί.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μοναστηριακά κέντρα.
Πύργος, πύργοι.