Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών (EBS)
[Κοινότητα / Σύλλογος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών (EBS)
Εν λειτουργία
Ναι
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Πολιτιστικός.
Χαρακτήρας
Επιστημονικός.
Γεγονότα
Ίδρυση το 1918 στην Αθήνα
Τύπος γεγονότος
Ίδρυση
Χρονολογία
1918
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή εποχή.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.