Αναστασιανά Τείχη
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Αναστασιανά Τείχη
Επίσημη ονομασία
Μακρά Τείχη / Αναστασιανά Τείχη
Τοπική ονομασία
Anastasios Suru / Uzun Duvar
Φωνητική απόδοση
Αναστάσιος Σουρού / Ουζούν Ντουβάρ
Είδος
Είδος
Τείχη / Οχειρώσεις.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Απομακρυσμένη.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Γεγονότα
Οικοδόμηση
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
492
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Αφύλακτο.
Λέξεις - Κλειδιά
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βούλγαροι.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Δέρκοι / Durugöl, Terkos, λίμνη.
Δέρκοι / λίμνη Δέρκων / Terkos / Durusu Gölü.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Μακρά Τείχη / Αναστασιανά Τείχη.
Οχυρώσεις.
Προκόπιος, Περί Κτισμάτων.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.
Τσατάλτζα / Çatalca.
Υδραγωγείο.
Ύδρευση.
Ύστερη Αρχαιότητα.