Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στο Ορτάκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα