ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η περιγραφή του Πολύβιου στο τέταρτο βιβλίο των Ιστοριών του είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και το συμπέρασμά του για τον έλεγχο του θαλάσσιου δρόμου Μεσόγειος-Αιγαίο-Προποντίδα-Εύξεινος (Μαύρη Θάλασσα) ισχύει από την πρώιμη Αρχαιότητα, όταν οι Μεγαρείς («Βυζάντιους» τους αποκαλεί ο Πολύβιος) ίδρυσαν το Βυζάντιον, μέχρι σήμερα:

«Βυζάντιοι κατά μεν θάλατταν ευκαιρότατον οικούσι τόπον και προς ασφάλειαν και προς ευδαιμονίαν πάντων των εν τη καθ' ημάς οικουμένη. κατά δε γήν προς αμφότερα πάντων αφυέστατον, κατά μεν γάρ θάλατταν ούτως επίκεινται τω στόματι του Πόντου κυρίως ώστε μήτ' εισπλεύσαι μήτ' εκπλεύσαι δυνατόν είναι των εμπόρων χωρίς της εκείνων βουλήσεως».

Η ιστορία της μεγαρικής αποικίας σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής και της ρωμαϊκής Αρχαιότητας και η ιστορική της εξέλιξη στους μετέπειτα αιώνες δικαιώνει το τολμηρότατο εγχείρημα των οικιστών του 7ου π.Χ. αιώνα και αναδεικνύει τη στρατηγική τους ιδιοφυΐα. Η παλαιά αποικία έγινε πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής-Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 330 ως το 1453 και στη συνέχεια πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1453 ως το 1923.

Αλλά ακόμα και μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Βόσπορο στο Κεντρικό Οροπέδιο της Ανατολίας / Οροπέδιο της Άγκυρας το 1923, κανένα πλεούμενο δεν μπορεί να εισπλεύσει στον Εύξεινο ή να εκπλεύσει χωρίς τη βούλησή του κατόχου του Βοσπόρου. Ο θρίαμβος της Γεωγραφίας πραγματώνεται εδώ: στο θαλάσσιο Στενό που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία.

Χιλιάδες μικρά πλεούμενα συνέδεαν ανέκαθεν τις δύο ηπείρους. Η πρώτη γέφυρα, επίτευγμα του Μεγακλή του Σάμιου γύρω στα 518-515 π.Χ., ήταν πλωτή. Τώρα, οι δύο ήπειροι συνδέονται με τρεις κρεμαστές οδογέφυρες και μία υποθαλάσσια σήραγγα, ενώ κόσμος και εμπορεύματα πάνε κι έρχονται και με τα πλεούμενα. Σε ορισμένα σημεία, η Ασία απέχει από την Ευρώπη 650-700 μέτρα.

Παρόλα αυτά, εμείς χωρίσαμε την πελώρια μεγάπολη σε Ευρωπαϊκή και Ασιατική Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια ακολουθήσαμε τη διοικητική διαίρεση του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινουπόλεως / İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), όπως ίσχυσε μετά το 2009: ολόκληρος ο Νομός χωρίστηκε σε 39 δήμους, ευρωπαϊκούς και ασιατικούς, πυκνοκατοικημένους και αραιοκατοικημένους, αστικούς και επαρχιακούς. Ένας από αυτούς, ο Δήμος Φάτιχ, περιλαμβάνει ολόκληρη την τειχισμένη βυζαντινή πρωτεύουσα.