Αδριατική
[Θάλασσα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αδριατική
Είδος
Είδος
Τμήμα Θαλάσσιας Λεκάνης.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριατική.
Αλβανία.
Βενετία.
Δαλματία.
Ιόνιο Πέλαγος.
Ιταλία.
Μαυροβούνιο / Μοντενέγκρο.
Μεσόγειος.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Ραβέννα.