Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα