ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Abouseif, Cairo of the Mamluks (2007) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη  
Burns, Monuments of Syria (1994) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη  
Cameron, Conrad (eds), Byz. and Early Islamic Near East I (1992) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Ducellier, Kaplan, Byzance et l’Islam (1997) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Keenan, Damascus (2000) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Laiou, Mottahedeh (eds), The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World (2001) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Miotto, Ισλαμική κατάκτηση (2007) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Syrie (Guides Hachette 1984) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη  
Παπαδόπουλος, Εκκλησία Αντιοχείας (1951) ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη
Bahnassi, Omayyad Mosque (1989) Μεγάλο Τζαμί Δαμασκού
ODB I-III (1991) Μεγάλο Τζαμί Δαμασκού
Αναστάσιος, Ισλάμ (2006) Μεγάλο Τζαμί Δαμασκού