Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
Τοπική ονομασία
Kıyıköy belediyesi
Φωνητική απόδοση
Κιγίκιοϊ μπελεντιεσί
Επίσημη ονομασία
Δημοτικό Διαμέρισμα Μηδείας / Δημοτικό Διαμέρισμα Κιγίκιοϊ
Διοικητική κατάταξη
Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μηδείας ανήκει στον Δήμο Βιζύης / Vize ilçesi του Νομού 40 Εκκλησιών / Kırklareli ili.
Γενικές πληροφορίες
Η περιοχή απέχει 164 χλμ από την Κωνσταντινούπολη, 92 χλμ από τις Σαράντα Εκκλησιές / Kırklareli, και 38 χλμ από τη Βιζύη / Vize.
Χρήσιμες πληροφορίες (στα τουρκικά) για την περιοχή, στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kiyikoy.bel.tr/
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ξυλεία.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.
Υδροβιότοπος.
Χλωρίδα.