Σιμφερόπολη
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σιμφερόπολη
Φωνητική απόδοση
Σιμφεροπόλ
Λέξεις - Κλειδιά
Κριμαία.
Μουσείο.
Ουκρανία.
Ρωσική Αυτοκρατορία.
Στέπα.