Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Τοπική ονομασία
Kırklareli Merkezi ilçesi
Φωνητική απόδοση
Κιρκλάρελι Μερκεζί ιλτσεσί
Επίσημη ονομασία
Επαρχία (Δήμος) Σαράντα Εκκλησιών / Κιρκλάρελι Μερκεζί
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Επαρχία.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία.
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αμπελουργία, αμπελουργοί.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Διωγμός 1913-1918.
Θρακικός πολιτισμός.
Μητρόπολη Σαράντα Εκκλησιών, Οικ. Πατριαρχείο.
Πεδιάδα Ανατολικής Θράκης / Ανατολικοθρακική πεδιάδα.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Τύμβος, τύμβοι.