«Αγία Σοφία» Βιζύης
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
«Αγία Σοφία» Βιζύης
Είδος
Ναός
Επίσημη ονομασία
Gazi Süleyman Paşa Camii
Τοπική ονομασία
Süleyman Paşa Camii ή Ayasofya / Ayasofia
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βυζαντινά μνημεία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Μαρία η Νέα, αγία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Οθωμανική εποχή.
Τρουλαία βασιλική.