Μπέϊογλου / Πέραν
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Μπέϊογλου / Πέραν
Τοπική ονομασία
Beyoğlu ilçesi
Φωνητική απόδοση
Μπέϊογλου ιλτσεσί
Επίσημη ονομασία
Δήμος Μπέϊογλου / Πέραν
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Δήμος.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγλικανική Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.
Άλογα, ιππήλατο τραμ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Αρμενοκαθολικοί.
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Οθωμανική Κωνσταντινούπολη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Ρωσική Παροικία Κωνσταντινουπόλεως.
Σεπτεμβριανά 1955.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.