Μελένικο / Μέλνικ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μελένικο / Μέλνικ
Τοπική ονομασία
Melnik, Blagoevgrad
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Οικισμός.
Διοικητική κατάταξη
Το Μέλνικ ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα της κωμόπολης Σαντάνσκι (από την οποία απέχει 18 χλμ στα ΝΑ), το οποίο ανήκει στο Κυβερνείο (Ομπλάστ) του Μπλαγκόεβγκραντ / Blagoevgrad.
Γενικές πληροφορίες
>>>>>> Ο πλούτος του Αρχείου μας βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό. Δείτε: Βιβλιογραφία, Χάρτες, Φωτογραφίες <<<<<<<
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπελοκαλλιέργεια.
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Βαμβάκι.
Βουλγαρία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Ελληνισμός.
Εμπόριο.
Ευαγγέλιο, ευαγγέλια.
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης.
Κειμήλια.
Κοινοτική οργάνωση.
Μακεδονία.
Μελένικο / Melnik.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μετάξι.
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος.
Μοναστήρια.
Οθωμανική εποχή.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Οίνος / κρασί.
Όπλα, οπλισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ποτάμι.
Πρόσφυγες.
Σηροτροφία.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Υστεροβυζαντινή κοινωνία.
Υφαντουργεία.