Ανατολική και Νότια Αττική
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ανατολική και Νότια Αττική
Επίσημη ονομασία
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Περιοχή.
Διοικητική κατάταξη
Είναι μία από τις οκτώ περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Αττικής
Λέξεις - Κλειδιά
Αττική.
Ελλάδα.