Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Τοπική ονομασία
Beş Köprü / Justinyenus Köprüsü, Adapazarı (Sakarya)
Επίσημη ονομασία
Βυζαντινή γέφυρα του 6ου αι. στον Σαγγάριο
Είδος
Είδος
Γέφυρα.
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Επισκέψιμο
Αφύλακτο
Πρόσφατη επίσκεψη
20/9/2014
Άλλες χρήσεις
Περιορισμός χρήσης
Χρονολογία
1970 (περίπου)
Περιγραφή
Όταν κατασκευάστηκε ο νέος αυτοκινητόδρομος Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα, η ιουστινιάνεια γέφυρα βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα βορειότερα. Έκτοτε την χρησιμοποιούν μόνον οι χωρικοί της περιοχής, για να περνούν πεζή από τη μία στην άλλη πλευρά. Καμιά φορά περνάει και κανένα παιδί με ποδήλατο. Πάντως, έστω και τόσο περιορισμένα, η γέφυρα εξακολουθεί να λειτουργεί.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Βιθυνία.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινές συγκοινωνίες, υποδομές.
Βυζαντινή γέφυρα.
Γέφυρα.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Προκόπιος, ΚΤ V.
Προκόπιος, Περί Κτισμάτων.
Πρωτοβυζαντινή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Σαγγάριος ποταμός.
Υδροβιότοπος.
Υποδομές.