Η Κοιλάδα του Μέσου Ευφράτη, Συρία

Εδώ έχουμε περιλάβει τα παρόχθια μέρη από τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας έως τα σύνορα Συρίας-Ιράκ, αλλά θα πρέπει να δει κανείς και τον Τόπο: Έρημος, επειδή σε πολλά σημεία φθάνει έως τον Ευφράτη.