Τζανής, Επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τζανής, Επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιάννης Τζανής, Αρχαία και Βυζαντινά επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (Εκδόσεις Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1997)