Μαμαλούκος, «Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας» (2005)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Μαμαλούκος, «Παντοβασίλισσα της Τρίγλειας» (2005)
Συγγραφέας
Σταύρος Μαμαλούκος
Τίτλος
«Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του ναού της Παναγίας Παντοβασίλισσας της Τρίγλειας της Βιθυνίας»
Χρονολογία
2004
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Όνομα εντύπου
Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Αρ. τεύχους
περίοδος Δ΄ τόμος ΚΣΤ΄
Σελίδες
51-62
Αρ. σελίδων
12
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
©:
Σταύρος Μαμαλούκος
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτεκτονική.
Βασιλική, κτίσμα.
Βιθυνία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Θεοτόκος.
Καμπαναριό.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Παλαιολόγεια εποχή.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.