Ζωόμορφο αγγείο (ρυτό) του 9ου-7ου αι. π.Χ. (C.127)
[Εικονογραφικό υλικό]

IR-T-MUS-GL-Card-08.jpg
Τίτλος
Ζωόμορφο αγγείο (ρυτό) του 9ου-7ου αι. π.Χ. (C.127)
Λεζάντα πρωτοτύπου
‘Ceramic vessel, handmade with decorative graved patterns and applied bands. Color: gray. Area: Talesh ? Period: 9th-7th B.C.’
Πηγή
Αρχείο
©:
Glass and Ceramics Museum of Iran
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Καρτ ποστάλ με αρχαίο αγγείο από το Μουσείο Υαλικών και Κεραμικών της Τεχεράνης
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Αρχαιότητα.
Ιπποσκευή.
Ιράν.
Κεραμική.
Μουσείο.
Τεχεράνη.