Αγ. Παρασκευή Βαθυρρύακος (Μπουγιούκντερέ): Η δυτική εξωτ. πλευρά του ναού πάνω από την κεντρική είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD002_032.jpg
Τίτλος
Αγ. Παρασκευή Βαθυρρύακος (Μπουγιούκντερέ): Η δυτική εξωτ. πλευρά του ναού πάνω από την κεντρική είσοδο
Περιγραφή
Αγία Παρασκευή Βαθυρρύακος (Μπουγιούκντερέ) φωτ 32.
Χρόνος λήψης
27/3/2002
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.