Πάρκο Elgoli / Shahgoli: Παρτέρι με βιολέτες
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-TABR-007.JPG
Τίτλος
Πάρκο Elgoli / Shahgoli: Παρτέρι με βιολέτες
Περιγραφή
Ταυρίδα, Πάρκο Elgoli, φωτ 007. Οι πολύχρωμες βιολέτες ευωδίαζαν εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό στη λίμνη.
Χρόνος λήψης
21/4/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνθη / λουλούδια.
Ιράν.
Κήπος.
Ταυρίδα / Ταμπρίζ.