Μάδυτος, τέλη 19ου αι. Η οικογένεια Τζάννου
[Εικονογραφικό υλικό]

T-EURDAR-EC-M-040.jpg
Τίτλος
Μάδυτος, τέλη 19ου αι. Η οικογένεια Τζάννου
Λεζάντα πρωτοτύπου
Γεώργιος Σπ. Τζάννος μετά της συζύγου του Κυριακούλας το γένος Μιχάλη Κατζάκη και των τέκνων των Σπύρου και Μιχάλη (τέλη 19ου αι.).
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Φωτ (BW)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Μάδυτος / Eceabat.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.