Μαδυτηνή οικογένεια προυχόντων, τέλη 19ου αι.
[Εικονογραφικό υλικό]

T-EURDAR-EC-M-041.jpg
Τίτλος
Μαδυτηνή οικογένεια προυχόντων, τέλη 19ου αι.
Λεζάντα πρωτοτύπου
Χρυσόστομος Λ. Λογοθέτης μετά της συζύγου του Μαρίας το γένος Ξανθοπουλίδη και του γυναικαδέλφου του Λεων. Ξανθοπουλίδη (τέλη 19ου αι.).
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Φωτ (BW)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ελληνισμός.
Ένδυμα, ενδύματα.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Μάδυτος / Eceabat.
Οίκος, οικογένεια.
Πόλεμος.
Τουρκικές φυλακές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.