Ο λόγιος κληρικός Δημήτριος Καλλίμαχος (Μάδυτος 1879 - Νέα Υόρκη 1963)
[Εικονογραφικό υλικό]

T-EURDAR-EC-M-038.jpg
Τίτλος
Ο λόγιος κληρικός Δημήτριος Καλλίμαχος (Μάδυτος 1879 - Νέα Υόρκη 1963)
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Φωτ (BW)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνισμός.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μάδυτος / Eceabat.
Νέα Υόρκη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.