Δράκος, Θρακική Προποντίδα (1892)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Δράκος, Θρακική Προποντίδα (1892)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ευστράτιος Ι. Δράκος, Μοσχονήσιος, Τα Θρακικά, ήτοι διάλεξις περί των εκκλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιπόλεως και Μαδύτου 1 (Αθήνα 1892)

Στοιχεία

Ευστράτιος Ι. Δράκος, Μοσχονήσιος [από τα Μοσχονήσια], Τα Θρακικά, ήτοι διάλεξις περί των εκκλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιπόλεως και Μαδύτου (χ.ό., Εν Αθήνησι 1892), τεύχος 1, σελίδες 136, σχήμα 12Χ18,5 (χωρίς εικόνες).

>>>> Στα Κείμενα (στο Συνοδευτικό Υλικό) θα βρείτε το βιβλίο σε μορφή pdf

Λέξεις - κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Αγροτική οικονομία.
Αθύρας.
Αμπελοκαλλιέργεια.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινή εποχή.
Γάνος, βουνό.
Γανόχωρα.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική παιδεία.
Ελληνισμός.
Εμπόριο.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θράκη.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Καλλίπολις / Καλλίπολη / Gelibolu.
Κλήρος, κληρικοί.
Κτηνοτροφικά προϊόντα.
Μαδυτινοί τεχνίτες, χτίστες.
Μάδυτος / Eceabat.
Μοναστήρια.
Μυριόφυτο / Mürefte.
Ναυτόκοσμος.
Οθωμανική εποχή.
Περίσταση, θρ. κωμόπολη / Şarköy.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Σχολείο.
Τσατάλτζα / Çatalca.
Τσεκμετζέδες λίμνες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.